117,0490

Erazmus+

Erazmus + je program Evropske unije koji finansira projekte saradnje u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta i nudi mogućnost studiranja, obavljanja prakse i sticanja iskustva u inostranstvu.

Program pruža podršku projektima saradnje između institucija i organizacija, a preko kojih se stvaraju mogućnosti za učešće pojedinaca.

Vodič kroz program Erazmus + https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmus-programme-guide pruža detaljne informacije o ponuđenim mogućnostima, kao i o kriterijumima za prijem.

Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) je dokument na osnovu koga Evropska komisija samostalnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju na osnovu koje one mogu da konkurišu i učestvuju u okviru projekata Erazmus+ programa. Erazmus povelja sadrži osnovne principe koje visokoškolske ustanove moraju da poštuju da bi mogle da učestvuju u delovima programa, namenjenim visokom obrazovanju. Erazmus povelja pruža osnovni okvir kvaliteta evropske i međunarodne saradnje.

Erazmus poveljom visokoškolske ustanove se obavezuju da će u potpunosti poštovati načela nediskriminacije navedena u Erazmus+ programu i osigurati jednak pristup programu mobilnosti učesnicima iz svih sredina, da će osigurati potpuno priznavanje stečenih bodova za uspešno završen deo studija ili studentske prakse kao i da neće naplaćivati studentima koji su na mobilnosti naknade za školarinu, upis, ispite ili pristup laboratoriji i biblioteci. Pored ovih načela, potpisivanjem Povelje, visokoškolske ustanove se obavezuju i da će ispunjavati i druge obaveze kojima će ispuniti osnovni okvir kvaliteta evropske i internacionalne saradnje.

Evropska komisija Erazmus stranica - 2 Erazmus stranica - 1


KONTAKT

Erazmus+ kancelarija
Adresa: Danijelova 32, Beograd
Tel.: +381 11 3094 060
E-mail: erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs

Aleksa Panić, Erazmus+ koordinator apanic@singidunum.ac.rs

 1. Erasmus Policy Statement
 2. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
 3. Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
 4. Lista Univerziteta sa kojima je ostvarena saradnja kroz Erazmus+ program
 5. Erazmus+ studentske mobilnosti - bitne informacije
 6. Vodič Upoznaj Erazmus+ 2021-2027
 7. Šta sve treba da znam pre nego što se prijavim za mobilnost?
 8. Pravilnik o mobilnosti studenata i priznavanju ESPB bodova
 9. Pravilnik o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
 10. Ciljne grupe za inkluziju u okviru Erazmus+ programa
 11. ŽALBE
Singidunum University © 2024